Kalendarz

lipiec 2024
P W Ś C Pt S N
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Ankieta

Gdzie chciałbyś pojechać na wakacje?

W góry - 66.7%
Nad morze - 33.3%
Nad jezioro - 0%
Do rodziny - 0%

Total votes: 3
The voting for this poll has ended on: 30 Kwi 2013 - 00:00

Popularne

Popularne

Najnowsze

Najnowsze

Chmura Tagów

342294

Odwiedziło nas:

Zobacz kalendarz wydarzeń na aktualny miesiąc

Program

Program Wychowania Przedszkolnego "Zanim Będę Uczniem" autorstwa Elżbiety Tokarskiej i Jolanty Kopa

Program „Zanim będę uczniem” stanowi opis sposobu realizacji celów kształcenia i zadań ustalonych w podstawie programowej wychowania przedszkolnego, określonej w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2009 roku - w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkól. ( Dz.U. z 2009 roku nr 4 poz. 17)

Zawiera on szczegółowy zakres wiadomości, umiejętności i kompetencji, Jakie powinno posiadać dziecko kończące edukację przedszkolną.( Pięcioletnie) oraz wyodrębnia etapy osiągania tych umiejętności, a także sposoby realizowania celów, zadań i treści zawartych w podstawie programowej wychowania przedszkolnego.

Są one ujęte w ramach niżej wymienionych obszarów edukacyjnych:

 1.     Kształtowanie umiejętności społecznych dzieci: porozumiewanie się z dorosłymi i dziećmi, zgodne funkcjonowanie w zabawie i    sytuacjach zadaniowych
 2.     Kształtowanie czynności samoobsługowych, nawyków higienicznych i kulturalnych
 3.     Wdrażanie dzieci do utrzymywania ładu i porządku.
 4.     Wspomaganie rozwodu mowy dzieci
 5.     Wspieranie dzieci w rozwijaniu czynności intelektualnych, które stosują w poznawaniu i rozumieniu siebie i swojego otoczenia
 6.     Wychowanie zdrowotne i kształtowanie sprawności fizycznej dzieci
 7.     Wdrażanie do dbałości o bezpieczeństwo własne oraz innych
 8.     Wychowanie przez sztukę - dziecko widzem i aktorem
 9.     Wychowanie przez sztukę - muzyka i śpiew, pląsy i taniec
 10.     Wychowanie przez sztukę - różne formy plastyczne
 11.     Wspomaganie rozwoju umysłowego dzieci poprzez zabawy konstrukcyjne, budzenie zainteresowań technicznych
 12.     Pomaganie dzieciom w rozumieniu istoty zjawisk atmosferycznych i unikaniu zagrożeń
 13.     Wychowanie w poszanowaniu roślin i zwierząt
 14.     Wspomaganie rozwoju intelektualnego wraz z edukacją matematyczną
 15.     Kształtowanie gotowości do nauki czytania i pisania
 16.     Wychowanie rodzinne, obywatelskie i patriotyczne.

Program zawiera przykłady pracy w grupach, także zróżnicowanych wiekowo, służy dzieciom na rożnych poziomach umiejętności i kompetencji. Autorzy proponują nauczycielom również pozycje literatury pięknej wspomagającej proces nabywania kompetencji, ze szczególną dbałością o poziom artystyczny i merytoryczny.

Korzystając z programu „ Zanim będę uczniem", nauczyciel obejmuje całościowo wszelkie oddziaływania wychowawczo- dydaktyczne, dostarcza dzieciom przeżyć, tworzy warunki do odkrywania i nabywania wiedzy, pozwala działać - tym samym daje szansę na rozwój wyobraźni i kreatywności.

Program uwzględnia także wymogi czasowe ujęte w podstawie, która określa Jak długo dziecko może uczestniczyć w działaniach organizowanych, a ile czasu należy przeznaczyć na swobodną zabawę i pozostałe czynności.

Opiniowany program, poprzez zastosowaną przez autorów strukturę, umożliwia indywidualizację procesu dydaktycznego w zależności od możliwości rozwojowych poszczególnych wychowanków. Służą temu propozycje działań edukacyjnych z dziećmi szczególnie zdolnymi.

Zgodnie z wymogami podstawy - program zawiera diagnozę przedszkolną, czyli metody
Przeprowadzania analizy gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole, łącznie z załącznikami (wyniki grupy, liczba dzieci z trudnościami, wyniki poszczególnych dzieci).

Program „ Zanim będę uczniem „jest przyjazny dla dzieci i nauczycieli. Spełniając wszystkie wymogi przepisów prawa oświatowego, wskazuje drogę wytyczoną przez Przyjaciela dzieci - Janusza Korczaka:

„Dziecko chce być dobre. Jeśli nie umie - naucz, jeśli nie wie - wytłumacz, jeśli nie może - pomóż!”

"Jeżeli przy najwyższym wysiłku dozna porażek, należy tak pobłażać, jak pobłażliwie godzimy się z naszymi własnymi wadami" (Motto, które wybrały autorki programu).